Voorzieningen hebben ook een sociaal maatschappelijk belang!

Weging van sociaal maatschappelijke gevolgen toegevoegd aan de bestuursopdracht “Herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur”

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2021 is op initiatief van Weert lokaal de bestuursopdracht “Herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur” aangepast. Omdat de bestuursopdracht grotendeels was ingegeven door bezuinigingen was het sociaal maatschappelijk belang van de verschillende voorzieningen niet opgenomen binnen de kaders van de bestuursopdracht. Kaders waarlangs getoetst gaat worden welke maatschappelijke ruimtes behouden blijven in de toekomst.

Denk hierbij aan:
a. Wijkgebonden activiteiten: niet alle activiteiten kunnen zomaar naar een andere wijk verplaatst worden en niet iedereen is mobiel.
b. Tijdgebonden activiteiten: niet alle activiteiten zijn verplaatsbaar naar de ochtend of andersom. Sociaal maatschappelijk activiteit leunen vaak op vrijwilligers die  overdag werken.
c. Betaalbaarheid: vooral waar het gaat om laagdrempelige sociaal maatschappelijke activiteiten zoals hierboven genoemd. Ook dit kan een
probleem opleveren en moet zorgvuldig overwogen worden.

Met een amendement van Weert Lokaal werden de kaders aangepast. Het amendement werd raadsbreed gesteund en door verschillende partijen mee ingediend. Klik op onderstaande link voor het amendement

WL_Amendement_Voorzieningenstrctuur