Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Weert Lokaal. De basis van ons programma zijn de gesprekken die we de afgelopen vier jaren hebben gevoerd met inwoners, verenigingen, stichtingen, bonden, scholen, corporaties en ondernemers.

Betrokken partijen die het beste voor hebben met onze inwoners in al onze wijken en dorpen. In het programma staan onderwerpen die leven onder onze inwoners en waarop de gemeente daadwerkelijk invloed heeft. Wellicht mist u zaken vanuit uw vereniging, wijk of dorp. Laat het ons nog gerust weten. Weert Lokaal staat altijd open om naar u te luisteren en in gesprek te gaan. Of neem contact op met één van onze kandidaten.

Download en lees hier het verkiezingsprogramma