De bouw van de school op Altweerterheide eindelijk van start

In de vergadering van 9 februari ging de raad akkoord met een verhoging van de investeringsbudgetten voor de realisatie van kindvoorziening Altweerterheide. Na een vertraging van bijna 2 jaar waren de bouw- en andere kosten dermate gestegen dat er een nieuw krediet aangevraagd moest worden.

Bij de diverse gebruikers en werkgroepen waren er zorgen over de het toekomstig gebruik van de sociaal maatschappelijke ruimte en de gezamenlijke afwerking van de kern van Altweerterheide waar ook het schoolplein en het kerkplein bij betrokken waren. Reden voor Weert Lokaal om te vragen of de voorwaarden voor het gebruik van de sociaal maatschappelijke ruimte door de kostenstijging veranderd zouden kunnen worden.

Een amendement van Weert Lokaal om kosteloos gebruik te kunnen maken van die ruimte voor de toenmalige gebruikers was immers in mei 2020 unaniem aangenomen. De wethouder gaf aan dat alle voorwaarden die destijds in de beschikking waren opgenomen in stand bleven. Vervolgens heeft Weert lokaal gevraagd of de kern van Alweerterheide en het schoolplein gelijktijdig naast de bouw van de school opgepakt worden. Dit om te zorgen dat zowel school als de omgeving gelijktijdig aangepakt worden. Ook hierop antwoordde de wethouder bevestigend.

Het voorstel, in de commissie Samenleving & Inwoners uitvoerig behandeld, is nu als hamerstuk in de raadsvergadering van februari afgehamerd. Wij wensen het schoolbestuur, de stichting Groei en Bloei en de andere toekomstig gebruikers heel veel succes bij de totstandkoming van de school en de kern van Altweerterheide.

Carla Jacobs-Verstappen
Raadslid Weert Lokaal

Lees hier het Weert Lokaal_Amendement Kindcentrum Altweerterheide