Waar blijft het openbaar toilet?

Het is nog steeds niet duidelijk waar en wanneer er in Weert een openbaar toilet komt. Weert Lokaal pleit al jaren voor zo een voorziening en de gemeenteraad nam eind vorig jaar een motie (voorstel) aan op een openbaar, zelfreinigend en rolstoelvriendelijk toilet in de binnenstad te realiseren.

Ondanks deze uitspraak van de raad lijkt het een jaar later nog steeds niet te willen vlotten. Weert Lokaal raadslid en initiatiefnemer van het openbaar toilet Martijn Smolenaers stelde daarom eerder deze maand vragen over de voortgang aan het College van Burgemeester en Wethouders. Uit het antwoord blijkt nu dat er na een ‘verkennend’ nu een ‘verdiepend’ onderzoek loopt. Er is nog geen definitieve locatie gekozen.

Smolenaers: ‘Ik ben vooral verbaasd dat er gekeken wordt of het toilet meegenomen kan worden met andere ontwikkelingen in de binnenstad. Ik snap dat het misschien voordeliger is om werk met werk te maken. Aan de andere kant, de prijzen van materialen en werklieden stijgen snel. Langer wachten maakt het weer duurder. Bovendien is het toilet wat ons betreft niet zomaar een handige nieuwe voorziening in de binnenstad. Voor mensen met een chronische aandoening is het hard nodig. Zij wachten er al jaren op.‘

Wat Weert Lokaal betreft wordt er snel een locatie gekozen zodat men aan de slag kan. ‘We hopen dat de urgentie gevoeld wordt en dat het toilet er zo snel mogelijk in 2023 komt,’ aldus Smolenaers. Weert Lokaal zal in ieder geval een vinger aan de pols houden.