Coalitie Weert: Lastenverlichting, aandacht voor duurzaamheid en het buitengebied

Weert Lokaal, VVD en D66 hebben in aanloop naar het vaststellen van de gemeentebegroting voor 2023 ideeën over hoe het begrotingsoverschot het komend jaar gebruikt kan worden. Een deel gaat naar lastenverlichting voor met name kleine ondernemers, een ander deel wordt geïnvesteerd in duurzaamheid.

Voor veel inwoners, bedrijven en organisaties in Weert is het een lastige tijd vanwege de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen. Ondanks de steunmaatregelen vanuit de landelijke overheid, dreigen sommigen in de problemen te komen. De Weerter coalitiepartijen komen daarom in actie, en zetten zich ervoor in dat de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk blijven.

Ze stellen voor om de eerder voorgenomen verhoging van 13% van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningeigenaren te schrappen. De verhoging raakt ondernemers, verenigingen en organisaties met een eigen pand. Met dit voorstel blijft de verhoging van de OZB voor zowel woningen als niet-woningen beperkt tot 2,4%.

VVD-fractievoorzitter Thomas van Gemert: “Gelukkig is het huishoudboekje van de gemeente op orde, en hebben we de financiële ruimte om de eerder voorgenomen verhoging te schrappen. Hiermee geven we een belangrijk signaal af richting ondernemers, verenigingen en organisaties met een eigen pand. De gemeente doet er alles aan om de lasten zo laag mogelijk te houden, zeker in deze moeilijke tijd.”

D66-fractievoorzitter Patricia van der Vegt: ‘We hebben door de oorlog in Oekraïne allemaal te maken met gas- en energieprijzen die tot ongekende hoogte stijgen. Veel inwoners, bedrijven en verenigingen worden getroffen en komen in de financiële problemen.  We stellen als coalitiepartijen voor om te onderzoeken of er subsidieregelingen zijn waar verenigingen en stichtingen gebruik van kunnen maken om een steuntje in de rug te krijgen.’

Weert Lokaal fractievoorzitter Jeroen Goubet vult aan: ‘Het zijn misschien kleine steuntjes in de rug, maar alle beetjes helpen. Grote maatregelen zullen uit Den Haag moeten komen. We hebben in Weert natuurlijk wel al jaren een uitgebreid armoedebeleid. De gemeente bekijkt al of iedereen die in de problemen komt, dus niet alleen de mensen met de kleinste beurs, hiervan gebruik kan gaan maken. Schaam je vooral niet om hulp te zoeken.’

Verder stellen de drie partijen voor een plan op te stellen om Weerter bedrijventerreinen sneller te verduurzamen. Dat kan een deel van de oplossing van de energiecrisis zijn, maar draagt uiteraard ook bij aan de klimaatdoelen.

Tot slot willen Weert Lokaal, VVD en D66 aandacht voor het buitengebied. Ze willen dat de gemeente blijvend de regie neemt om ingrijpende veranderingen, zoals boeren die stoppen met hun bedrijf en maatregelen die misschien nodig zijn rond het stikstofprobleem, in goede banen te leiden.

De gemeenteraad vergadert aanstaande donderdag over de begroting voor 2023.