Raad wil hulp voor iedereen die in de problemen komt

De hoge energieprijzen en almaar stijgende inflatie zorgen ervoor dat veel mensen in de problemen komen. Meer dan ooit. Weert Lokaal en de gehele gemeenteraad maken zich daar grote zorgen over.

De landelijke overheid is de laatste weken al met veel maatregelen gekomen om mensen te helpen de stijgende kosten het hoofd te bieden. Zoals bijvoorbeeld het energieplafond. Toch wil Weert Lokaal dat de gemeente daarbovenop het maximale doet om Weertenaren te helpen.

Fractievoorzitter van Weert Lokaal Jurrella Kleinmoedig. ‘We hebben in Weert een uitgebreid armoedebeleid dat nu meer dan ooit nodig blijkt. Maar het zijn niet alleen de mensen met de kleinste portemonnee die rekeningen niet meer kunnen betalen. We willen daarom dat de gemeente naar een grotere groep, naar alle mensen kijkt die in de problemen komen. De financiële instrumenten in de participatiewet en armoedebeleid moeten daarvoor misschien uitgebreid worden en we willen als raad het college van Burgemeester en Wethouders daarvoor de ruimte geven’.

Weert Lokaal diende afgelopen woensdag daarom een voorstel in om dat mogelijk te maken. Ook DUS Weert kwam met een initiatief voor een meldpunt waar mensen die in de problemen raken aan kunnen kloppen. Het College van B&W gaf aan dat zoiets al bestaat, mensen kunnen zich melden bij de vraagwijzer (0495 575000). Toch was ook die oproep duidelijk. Weert Lokaal en DUS Weert besloten daarop om de krachten te bundelen en samen met D66, PvdA en GroenLinks met een gezamenlijke motie (voorstel) te komen.

Dat voorstel werd door alle partijen aanvaard. De gemeenteraad heeft het College van Burgemeester en Wethouders daarmee ruim baan gegeven om iedereen die in de problemen komt zoveel als mogelijk te helpen. Bestaande regelingen zoals bijzondere bijstand en schuldhulpverlening kunnen daardoor voor meer mensen ingezet worden. Omdat de nood hoog is wil Weert Lokaal dat het College hier zo snel mogelijk, nog dit jaar, mee aan de slag gaat.