Weert Lokaal met drie wethouders in nieuw College van B&W

Vanavond vond in het stadhuis de presentatie plaats van het coalitieprogramma dat Weert Lokaal, VVD en D66 hebben gesloten. De fractievoorzitters van de drie partijen ondertekenden het programma ‘Samen doen: Eerlijk, sociaal en ambitieus’. Daarnaast werden de kandidaat-wethouders gepresenteerd.

Namens Weert Lokaal zullen Martijn van den Heuvel, Suzanne Winters en Michèle Ferrière plaatsnemen in het College van B&W. Wendy van Eijk namens de Weerter VVD, Lizbeth Steinbach namens D66 en burgemeester Raymond Vlecken maken het nieuwe College van B&W compleet.

Door de aanstaande benoeming van de drie wethouders komen er drie zetels vrij in de raadsfractie van Weert Lokaal. Deze zullen worden ingenomen door oud-raadsleden Jeroen Goubet en Iron Verhees. Nieuwkomer Miel Koolen brengt het team weer op volle sterkte. Jeroen Goubet en zittend raadslid Jurrella Kleinmoedig zijn gekozen tot fractievoorzitters van Weert Lokaal. Vanwege de grootte van de fractie zullen zij dit in een duo-functie gaan doen.

Met de presentatie van het programma en de nieuwe wethouders zijn de coalitieonderhandelingen in Weert afgerond. Aanstaande donderdag worden de wethouders en de nieuwe raadsleden tijdens een speciale raadsvergadering geïnstalleerd.

Het formatieproces van de drie partijen Weert Lokaal, VVD en D66, die de afgelopen weken aan een gezamenlijk programma hebben gewerkt, is afgerond. Het coalitieprogramma ‘Samen Doen: Eerlijk, Sociaal en Ambitieus’ werd dinsdag 31 mei ondertekend. Tegelijk werden de kandidaat-wethouders voor het nieuwe college van de drie partijen voorgesteld.

Formateur Martijn van den Heuvel van Weert Lokaal: “Eerlijk, sociaal en ambitieus, deze drie woorden typeren niet alleen de inhoud van ons programma, maar zeker ook de wijze waarop wij met de partijen zijn gekomen tot dit programma. En dat is fijn, een goed begin is immers het halve werk.”

 

Van links naar rechts op de foto: Suzanne Winters, Wendy van Eijk, Martijn van den Heuvel, Lizbeth Steinbach en Michèle Ferrière.
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Christel Knoops, strategisch communicatieadviseur gemeente Weert, telefoon 06-52041181 of c.knoops@weert.nl.

 

Programma ‘Samen Doen: Eerlijk, Sociaal en Ambitieus’

De partijen schetsten het programma op hoofdlijnen. Ze bouwen verder op het fundament dat de afgelopen jaren is neergezet en kijken vooruit naar ontwikkelkansen voor Weert. De strategische visie ‘Verwonder je in de groene thuishaven Weert’ heeft een stip op de horizon gezet. De vijf waarden van deze visie krijgen in het programma, in goede balans met elkaar, inhoud. Jeroen Goubet, fractievoorzitter van Weert Lokaal: “Mensen hebben elkaar nodig, dat hebben de afgelopen jaren ons opnieuw laten zien. Een gemeente die daarom voor een goede sociale basis zorgt, dat vinden we als Weert Lokaal erg belangrijk. Met dit akkoord gaan we daarin nog meer investeren en daar ben ik erg trots op.” Thomas van Gemert, fractievoorzitter van de VVD, vindt het fijn dat het coalitieprogramma klaar is: “Er ligt een ambitieus programma, waarin we voortbouwen op de ingezette koers van de afgelopen jaren. In de onderhandelingen hebben we elkaar makkelijk gevonden. We gaan de komende jaren samen aan de slag om onze ambities op het gebied van goed wonen en leven en een bloeiende lokale economie waar te maken.” De fractievoorzitter van D66 Patricia van der Vegt legt het accent op ‘eerlijk’, een bouwsteen van het coalitieprogramma: “Eerlijke kansen voor iedereen. Daar gaat deze coalitie voor. We staan namelijk voor grote maatschappelijke opgaven die kansen en uitdagingen bieden. D66 vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Hiermee gaan we de komende vier jaar aan de slag.”

Lees hier het coalitieprogramma.

 

Vervolg

Het beoogde college wordt 2 juni tijdens een extra raadsvergadering geïnstalleerd. 7 juni is de eerste collegevergadering van het nieuwe college en worden de portefeuilles per collegelid verdeeld. Een week later worden deze officieel vastgesteld.

 

Kandidaat-wethouders

De drie coalitiepartijen stellen de kandidaat-wethouders voor:

  • Martijn van den Heuvel, Weert Lokaal
  • Suzanne Winters, Weert Lokaal
  • Michèle Ferrière, Weert Lokaal
  • Wendy van Eijk, VVD
  • Lizbeth Steinbach, D66

 

Even Voorstellen

 

Martijn van den Heuvel

22 oktober 1981

Weert Lokaal

Persoonlijk
Martijn is getrouwd met Charlotte en heeft vier kinderen: dochters Fienne (6), Roselie (5) en Vieve (0) en zoon Siem (2). Martijn is een veelzijdig sportfanaat, waarbij hij momenteel actief is met voetbal en wielrennen. Andere hobby’s zijn spelen met zijn kinderen, koken en genieten van het leven. Martijn is wethouder van de gemeente Weert sinds 2016 en heeft daarvoor gewerkt als auditor bij de gemeente Eindhoven en als accountant bij Deloitte. Na de Philips van Horne heeft Martijn de opleidingen HBO Bedrijfseconomie (Fontys Eindhoven) en Master Accountancy (NIVRA-Nyenrode Breukelen) gedaan.

Ambities voor Weert

“Ik ben trots op Weert en wat we de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt. Dat wil ik de komende vier jaren graag voortzetten met accenten op goed wonen voor iedereen, leefbaarheid, sportiviteit, onze mooie groene omgeving en een duurzame, innovatieve maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Ik ben ervan overtuigd dat Weert in een omgeving ligt, waar de komende jaren kansen gepakt kunnen worden. Daarbij wil ik onder andere de aandacht vestigen op de authentieke en gastvrije belevingen in natuur- en cultuurrijk Weert. En dat doe ik graag samen. Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties, die graag mee willen doen.”

 

Suzanne Winters

10 november 1979
Weert Lokaal

Persoonlijk
Suzanne is geboren en getogen in Weert en heeft na de Philips van Horne de HEAO Communicatie (Fontys) afgerond. Ze is inmiddels 12 jaar actief in de Weerter politiek voor Weert Lokaal. Eerst als steunfractielid, vervolgens als raadslid waarbij zij vanaf 2018 ook fractievoorzitter was. Dit naast haar baan als marketing professional in de bouwsector, een sector waarin ze zo’n 20 jaar werkzaam is geweest. Als Suzanne niet aan het werk is, ontdekt ze de wereld graag met haar vrienden en familie. Ze houdt van reizen, lezen, dansen, theater en terrasjes pikken, heeft brede interesses en laat zich graag verwonderen.

Ambities voor Weert

“Ik ben geboren op Moesel, opgegroeid op de Biest, heb 27 jaar gewoond op de Graswinkel, 4 jaar op Boshoven en nu sinds 6 jaar neergestreken op Fatima. Iedere Weerter wijk heeft zijn eigen charme en hiermee zijn eigen behoeftes. Dat vind ik belangrijk, maatwerk voor onze wijken en dorpen waarbij leefbaarheid centraal staat. De komende vier jaar zal ik mij inzetten voor vernieuwende ontwikkelingen in de breedste zin van het woord. Lokale initiatieven verdienen het om in de schijnwerpers geplaatst te worden. Want dat is waar ik het voor doe: Weert!“

 

Michèle Ferrière

23 september 1972
Weert Lokaal

Persoonlijk
Michèle is geboren in Zuid Afrika en groeide op in Ballito. Ze heeft pedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Natal in Durban. Daarna heeft ze gewerkt in Engeland als docent Voorgezet Onderwijs Engels. Michèle heeft veel van de wereld gezien. Ze heeft op verschillende plekken in Zuid Afrika, Engeland, Frankrijk en Nederland gewoond. Sinds 2015 woont ze met heel veel plezier op Graswinkel met haar twee kinderen. In Nederland heeft ze achtereenvolgens gewerkt als begeleider van jongeren in de geestelijke gezondheidszorg, als Sociaal Werker Jeugd en als consulent bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Ambities voor Weert
“Balans is voor mij de kern van een gezond leven. Ik zorg voor balans door ruimte te maken voor ontspanning en leuke dingen, zoals yoga, een avondje uit met vrienden,       live muziek of lekker op de bank zitten met een kopje thee, chocola en een goed boek. Een strandvakantie in de zon met mijn vriend en kinderen vind ik ook heerlijk. Naast mijn baan was ik ook de afgelopen vier jaar ambassadeur, trainer en implementatie coach van de beweging Limburg Positief Gezond. Deze kennis en ervaring wil ik graag inzetten om een bijdrage te leveren in het creëren van een Positief Gezonde gemeente Weert. Welbevinden, zeggenschap en intrinsieke motivatie zijn hierin belangrijke ingrediënten. Samen op zoek gaan naar wat wél kan…daar ga ik voor!“

 

Wendy van Eijk

14 februari 1973

VVD

Persoonlijk
Wendy is getrouwd met Hans en heeft twee kinderen, dochter Britt (19) een zoon Scott (16). In haar vrije tijd en voor de ontspanning loopt ze graag hard, wandelt en leest ze.

Sinds juni 2018 is Wendy met veel plezier wethouder van de gemeente Weert. Daarvoor was Wendy zelfstandig ondernemer en werkzaam als fiscalist bij achtereenvolgens de TU/E en EY. Ze heeft fiscale economie in Tilburg gestudeerd, Europese Fiscale Studies in Rotterdam en een governance opleiding voor commissarissen & toezichthouders gevolgd. Wendy was voorzitter/ lid van de Raad van Toezicht van SPOLT en bij MOZON.

Ambities voor Weert
“Weert is een gemeente om van te houden! Dag in, dag uit, zet ik mij in om Weert nog mooier te maken. Ik ben trots op de resultaten die we in de afgelopen vier jaar hebben behaald. Er is nog genoeg te doen. Daarom wil ik mij de komende vier jaar inzetten voor: een gemeente die klaar staat voor alle Weertenaren, een stad waar iedereen goed en betaalbaar kan wonen, een bloeiende lokale economie, een veilige buurt en thuis, een gezonde en groene leefomgeving, verstandige financiële keuzes. De mooie dingen in onze gemeente ontstaan door samenwerking. Verschillende inzichten en ideeën zorgen voor een beter plan. En om plannen in daden om te zetten moete we met z’n allen aan de slag. Ik heb daar ontzettende veel zin in.”

 

Lizbeth Steinbach

8 oktober 1979

D66

Persoonlijk
Lizbeth is woonachtig en samenwonend in het mooie buitengebied van Tungelroy. In haar vrije tijd is ze het liefste buiten, in de natuur of bij haar paard. Een avondje uit met familie of vrienden en sporten zorgen voor de juiste balans. Na de HAVO op de Philips van Horne heeft zij in Sittard de HBO-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening gevolgd. Haar eerste baan vond ze bij het Openbaar Ministerie in Maastricht als schadebemiddelaar in strafzaken. Tijdens deze baan heeft ze de propedeuse Nederlands Recht behaald. De afgelopen 12,5 jaar heeft Lizbeth zich ingezet voor de gemeente Sittard-Geleen in verschillende functies in het Sociaal Domein en Onderwijs. In 2015 is ze lid geworden van D66 en heeft zich ingezet voor de lokale fractie in Weert. Eind 2019 is ze fractievoorzitter en raadslid geworden.

Ambities voor Weert

“Ik ga werken aan het realiseren van een toekomstbestendig, groen en leefbaar Weert met respect en zorg voor de Weerter samenleving. Het is namelijk van groot belang dat we gelijkwaardig samenleven in vrijheid. Mijn ambities voor de komende vier jaar zijn werken aan een inclusie samenleving, aan een duurzame gemeente en aan het vergroten van de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij beslissingen. Dit kan ik niet alleen realiseren, maar ik weet zeker dat met een open progessieve blik op het leven en in samenwerking met anderen we een heel eind gaan komen.”