Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Geert_GabrielsMarienel_EngelenIn de raadsvergadering van 26 juni werd er een besluit genomen over het budget voor de viering van 600 jaar Weert. Geen gemakkelijk besluit!

Voor Weert Lokaal zijn twee gedachten van belang. Enerzijds vinden we dat Weert 600 gevierd moet worden. De stad kan haar evenementen promoten en laten zien hoe compleet ze is. We kunnen aandacht schenken aan de historie van onze stad en aan de verschillende andere kwaliteiten van de stad!

Anderzijds weten we allemaal dat we de afgelopen jaren bezuinigd hebben en ook nog moeten gaan bezuinigen. De realiteit is niet alleen maar feest!

Een gemeentelijke bijdrage van 750.000 euro vindt Weert Lokaal niet stroken met de hierboven beschreven bezuinigingen. Weert Lokaal denkt dat er ook voor minder geld een mooi feestjaar georganiseerd kan worden. Een jaar waarin de historie, de krachten en de kwaliteiten van onze stad gepromoot kunnen worden zonder afbreuk te doen aan de realiteit.

Weert Lokaal nam het initiatief tot een aanpassing van het voorstel van het college, waarin de bijdrage voor het feest met 300.000 naar beneden werd bijgesteld. Het amendement werd mede ingediend door de fracties van het CDA, PvdA, SP en fractie Egging.

Weert Lokaal vindt het belangrijk dat de nieuwe en bestaande evenementen ook doorgang kunnen vinden in de jaren NA 2014. Het moet niet zo zijn dat we een topjaar hebben in 2014 en dat daarna alles inzakt omdat geld ontbreekt. Weert Lokaal heeft er daarom voor gekozen nu dus 300.000 minder uit te geven om het evenementenbeleid vanaf 2015 structureler vorm te geven. Het jaar 2014 moet hierbij een startpunt zijn van iets moois!

Geert Gabriëls en Marienel Engelen