Weert Lokaal: geen bezuinigingen op het armoedebeleid

Weert Lokaal wil dat de Weerter begroting voor 2022 aangepast wordt. Al bij de Kadernota gaf de partij aan dat zij graag zou zien dat enkele bezuinigingen op het armoedebeleid niet doorgaan. Daarnaast dient geld dat in 2020 over is gebleven voor het jeugdontbijt beschikbaar te blijven voor armoedebestrijding en niet te verdwijnen in de algemene pot van de gemeente.

Raadslid Jeroen Goubet. ‘Weert heeft een uitgebreid en ruimhartig armoedebeleid. Dat is nodig want de verschillen tussen rijk en arm worden nog steeds groter in Nederland. Bovenop bestaande problemen als stijgende huren, duurdere boodschappen en energiearmoede komt voor velen de onzekerheid van “wat gaat er gebeuren na corona”. We willen niet dat mensen buiten de boot vallen.’

Daarnaast stelt Weert Lokaal voor om te onderzoeken of een grotere groep in aanmerking kan komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Mensen die rond moeten komen van een bedrag lager dan 130% van het wettelijke bestaansminimum kunnen daarvoor nu een aanvraag doen bij de gemeente. De partij wil dat onderzocht wordt of dat naar 150% kan. ‘We zouden dat graag nu al zien, maar houden even een slag om de arm. We weten niet hoeveel het de gemeente gaat kosten dus vandaar eerst een onderzoek,’ aldus Goubet.

Weert Lokaal_Amendement bezuinigingen armoedebeleid
Weert Lokaal_Motie kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Beide voorstellen worden op 4 november aanstaande ingediend tijdens de bespreking van de gemeentebegroting voor 2022.