Geef cultuur ruimte om te ademen

Cultuur, het woord alleen is al een smeltkroes van ervaringen en activiteiten. Een steeds veranderend begrip waarvan men vaak pas beseft wat het eigenlijk inhoudt als het er niet meer is. Kijk maar naar de Corona periode, zodra we thuis moesten blijven werd het gemis van het niet meer bezoeken van een theater, concert of expositie duidelijk. We wilden weer graag erop uit, cultuur snuiven! En gelukkig kan er langzaamaan weer meer. Maar cultuur kost geld, en aangezien de opbrengst vaak als ‘luxe’ bestempeld wordt, en wat cultuur direct ‘oplevert’ niet altijd gemeten kan worden, blijft de economische waarde van cultuur veelal onderbelicht.

Waarom raakt cultuur?
Cultuur zorgt voor verwondering. Voor collectieve verbazing bij de kunsten van een goochelaar, voor emoties bij het horen van een gevoelig liedje, voor kippenvel bij een golvende menigte die mee swingt in volle tent, voor tranen van het lachen bij een hilarische buuttereedner. Cultuur brengt emoties tot leven. Soms onvoorspelbaar, maar altijd oprecht. Cultuur stipt maatschappelijke onderwerpen aan, vergroot ze, vergemakkelijkt ze, biedt perspectief en inspireert. En cultuur verbindt. Zonder onze professionele instellingen zijn er minder mogelijkheden voor spontane ontmoetingen, voor onverwachte gesprekken over gedeelde interesses, voor de broodnodige ontspanning van lichaam en geest. En dit is juist zo ontzettend nodig in onze maatschappij.

Cultuur mag wat kosten
De begroting van een gemeente is voornamelijk gebaseerd op cijfers: de baten, structurele uitgaven en inkomsten en wanneer iets een kerntaak (wetgeving) is of niet. Maar het blijft belangrijk om die cijfers niet los te zien van de maatschappelijke opgaves en ervaringen die wij hebben als stad. Weert Lokaal is blij dat Colinda Vergouwen, directeur van Munttheater Weert, gebruik maakte van het inspreekrecht tijdens de commissievergadering Samenleving & Inwoners. Ze gaf het belang aan voor de professionele instellingen om in staat te zijn om op de lange termijn een duidelijke doelstelling en visie te creëren. Iets wat niet mogelijk is bij vaak wisselende subsidiebedragen. Daarbij hebben de instellingen al voor Corona bezuinigingen doorgevoerd. Kortom: met alles wat er speelt in de sector is de rek eruit.

Weert Lokaal vindt het van essentieel belang dat we nu inzetten om mensen weer met elkaar te verbinden. Om te kijken wat wél kan. Met de begroting 2022 stelt het college voor om vanaf 2023 58.000 euro structureel te bezuinigen op alle professionele instellingen. Dit terwijl de professionele instellingen hard geraakt zijn door de Corona periode en dat het consumentengedrag nu nog steeds onvoorspelbaar is, waardoor deze instellingen inkomsten mislopen. Daarnaast mogen ze nog maar voor 75% open en is het nog steeds onzeker wat de nabije toekomst gaat brengen. De begroting van de gemeente Weert richt zich op het in balans brengen van de cijfers, terecht, maar het mag niet ten koste gaan de ervaring van talentontwikkeling en welzijnsontwikkeling. Aangezien het begrotingsresultaat positief is, dienen we als Weert Lokaal een amendement in om de bezuiniging van 58.000 euro structureel te schrappen. Zodat we de professionele instellingen de kans geven om zich te kunnen herstellen na een ingrijpende Corona periode. Want ook zij hebben ademruimte nodig.

Weert Lokaal_Amendement_Professionele instellingen

Lees op mijn persoonlijke blog meer over Cultuur als Ervaring en het Cultuurbeleid 2021-2024.

 

Martijn Smolenaers – Weert Lokaal