Weert Lokaal stelt vragen over afrastering langs Tungelroyse Beek

In het buitengebied van Altweerterheide is onlangs een afrastering langs de Tungelroyse Beek geplaatst.  Het gebied was in de afgelopen jaren juist toegankelijker gemaakt. De partij stelt daarom vragen aan het College van B&W.

Om de kwaliteit en het vasthouden van water in droge periodes te verbeteren is de Tungelroyse Beek in de afgelopen twintig jaar opgeknapt. Verontreinigde grond is weggehaald en de beek is weer slingerend gemaakt.

Tegelijkertijd zijn er in een samenwerking tussen de gemeente, de provincie en het waterschap diverse voorzieningen voor wandelaars aangelegd om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie. Zo werd in 2016 het ‘Kerke Brökske’ over de beek aangelegd ten zuiden van Altweerterheide. Via dit bruggetje en nog enkele anderen is het mogelijk om een mooie wandelroute langs de Tungelroyse Beek te maken en deze hier en daar over te steken. Tot verbazing van Weert Lokaal is hier nu een stokje voor gestoken. Of beter gezegd een draadje voor gespannen.

Weert Lokaal raadsleden Els Henderikx en Pierre Emans; “Bij het Kerke Brökske is een fors hekwerk geplaatst. De picknickplek bij het bruggetje is niet meer bereikbaar. Wie kan en mag hier zomaar een afrastering en hekken neerzetten?” Weert Lokaal heeft opheldering gevraagd aan het College van B&W. “Wat gaat hier gebeuren en is er overleg geweest met betrokken partijen zoals de dorpsraad,” zo vragen Henderikx en Emans zich af.

Het college van B&W zal binnen enkele weken antwoord geven.