Weert Lokaal | Politieke partij Weert

De partijen in de Weerter gemeenteraad zijn in grote lijnen tevreden over een tijdelijke oplossing voor het open houden van Beej Bertje. De uitbater van zaal Beej Bertje in Laar sloot onlangs de deuren voor verenigingen die gebruik maken van de zaal.

In alle Weerter wijken en dorpen is er een maatschappelijke voorziening waar verenigingen gebruik van kunnen maken. Zoals een wijkgebouw of multifunctionele accommodatie. Deze zijn eigendom van de gemeente. In Laar is dat niet zo. De uitbater van Beej Bertje krijgt daarom via de dorpsraad subsidie van de gemeente voor het beschikbaar stellen van zijn zaal voor Laarder verenigingen.

De uitbater was echter van mening dat hij te weinig subsidie van de gemeente kreeg. Hij had te maken met flink gestegen energiekosten en sloot daarom enkele weken geleden zijn zaal. Dit leidde tot veel ophef in Laar en de gemeenteraad.

Ook Weert Lokaal was kritisch op de gang van zaken. Fractievoorzitter Jeroen Goubet; ‘wij vonden het jammer dat het zo ver moest komen dat de zaal dicht ging. Verenigingen kwamen direct in de problemen en begrijpelijk dat ze van zich lieten horen. Het college ging daar te zakelijk, te afstandelijk mee om. Weert Lokaal staat altijd achter onze Weerter verenigingen, zeker in deze moeilijke tijd.’

Lees ook: Half miljoen voor steun verenigingen

Veel verenigingen zijn namelijk in de problemen gekomen door de gestegen energiekosten en de hoge inflatie het afgelopen jaar. De partij wil dan ook alle verenigingen in Weert hierin tegemoet komen en niet alleen de verenigingen in Laar. Hierin werd onlangs door Weert Lokaal een <link>voorstel<link>voor ingediend dat door de hele raad werd gesteund.

Dat nam niet weg dat er een snelle oplossing gezocht moest worden voor Beej Bertje. Die is nu gevonden.

Beej Bertje krijgt voor dit jaar eenmalig via de dorpsraad een hoger bedrag van ruim vijfduizend euro voor het open houden van de zaal voor verenigingen. Daarnaast gaat de gemeente samen met de ondernemer kijken of er aanspraak gemaakt kan worden op landelijke regelingen om de zaal duurzamer te maken en de energiekosten omlaag te krijgen. Tot slot gaan de verenigingen meer huur betalen voor het gebruik van de zaal.

Jeroen Goubet. ‘Wij zijn tevreden over deze oplossing. Iedereen draagt zijn steentje en vooral: iedereen heeft elkaar in de ogen gekeken en is met elkaar in gesprek gegaan. Dat is altijd het beste, dat is wat we misten, dat had eerder gekund.’

Weert Lokaal hoopt dat het voorstel dat de partij heeft gedaan om verenigingen zo snel mogelijk tegemoet te komen voor de energiekosten en inflatie zo snel mogelijk van start kan gaan. Het liefst nog voor de zomer. Goubet; ‘daar zijn de Laarder verenigingen, die bij Beej Bertje iets meer huur moeten gaan betalen, vervolgens ook weer mee geholpen.’

De Weerter gemeenteraad zal de oplossing voor Beej Bertje tijdens de raadsvergadering op 7 juni aanstaande goedkeuren.