Weert Lokaal wil Poort van Limburg sneller in gebruik

Aanstaande woensdag bespreekt de gemeenteraad een voorstel van het College van B&W om te onderzoeken of zalencentrum Poort van Limburg op een andere manier beheerd kan gaan worden. Het is een mogelijkheid om het beheer en de promotie aan een op te richten stichting uit handen te geven. Wat Weert Lokaal betreft is er geen onderzoek nodig en moet dat plan gewoon uitgevoerd worden.

In mei vorig jaar is besloten om het zalencentrum niet te verkopen zolang er geen serieus bod van een geïnteresseerde koper op tafel ligt. Er zijn in het verleden gesprekken gevoerd met diverse partijen maar dat heeft niet tot een aannemelijk bod geleid. Ook verhuur aan derden heeft in het verleden laten zien dat deze beheersvorm niet leidt tot een succes.

“Een stichting oprichten die de Poort van Limburg gaat beheren is daarom momenteel de meest logische oplossing zodat het zalencentrum meer gebruikt gaat worden. ‘Daar heeft Weert Lokaal geen verder onderzoek voor nodig!” Zegt woordvoerder Henk van de Loo namens de partij. “We moeten gewoon aan de slag want zoals het nu is kost het de gemeente Weert elke dag onnodig geld. Het onderzoek dat voorgesteld wordt is het zoeken naar de bekende oplossing.”

“De Poort van Limburg is in veel opzichten te vergelijken met een multifunctionele accommodatie (MFA). De MFA’s in Weert worden beheerd door een stichting die zelf het beleid bepaald. Dat zou voor de Poort ook heel goed kunnen. Deze stichting zal dan eerst een business-case gaan maken hoe zij de exploitatie aan wil gaan pakken. Een aanpak door het verantwoordelijke bestuur zelf bedacht geeft de grootste kans op succes,” zo vervolgd Van de Loo zijn betoog. “Dus niet onderzoeken maar aanpakken!”