Weert Lokaal en .Gaaf willen jongeren met schulden beter helpen

Armoede door schulden onder jongvolwassenen is een groeiend probleem. En hoewel de gemeente een heel goed en uitgebreid programma heeft om armoede tegen te gaan, is dit nog enigszins een blinde vlek. Weert Lokaal wil nu dat een succesvol project waarbij jongeren niet alleen uit de schulden geholpen, maar ook intensief begeleid worden naar Weert halen.

Eén op de vijf jongeren die het MBO verlaat heeft een problematische schuld, studieschuld nog niet eens meegerekend. Vaak hebben ze vanuit thuis niet heeft meegekregen hoe je met geld om moet gaan. Of ze ervaren groepsdruk om ongecontroleerd geld uit te geven en zo te laten zien dat je zogenaamd succesvol bent. Ze beginnen daardoor al met grote problemen aan hun zelfstandige leven want schulden en armoede verkleinen de kansen op een vervolgstudie of een goede baan. Het kan leiden tot verzuim, depressie, verslavingen, het niet op eigen benen kunnen staan. Dat leidt uiteindelijk ook weer tot problemen en hoge kosten voor de maatschappij.

‘Jongeren alleen helpen om uit de schulden te komen is niet genoeg. Ze hebben ook hulp nodig om hun leven anders in te richten, structuur aan te brengen, een goede administratie bij te kunnen houden, werk te vinden… Kortom, hun hele mindset moet veranderen,’ aldus Gina Marchena, voorzitter van .Gaaf, de jongerenorganisatie van Weert Lokaal. Zij nam samen met raadslid Iron Verhees het initiatief om dit probleem op de kaart te zetten.
Weert Lokaal dient daarom tijdens de aanstaande raadsvergadering een motie (voorstel) in om een Jongeren Participatie Fonds in Weert op te zetten. Dit fonds maakt onderdeel uit van SchuldenLabNL, een organisatie die zich in steeds meer steden met succes inzet om schulden, in dit geval specifiek onder jongeren tussen 18 tot 27 jaar, de wereld uit te helpen. De gemeente neemt de schuld, maakt afspraken met de schuldeisers en werkt ook met hen samen. De jongere wordt daarbij intensief begeleid door één contactpersoon die afspreekt hoe de schuld vervolgens aan de gemeente afbetaald wordt en nog belangrijker, die ondersteuning biedt in hoe schulden voorkomen kunnen worden.

Weert Lokaal wil het opzetten bekostigen vanuit een bestaand budget voor armoedebestrijding. En daarbij het College van B&W laten uitzoeken hoeveel het draaiende houden van zo een organisatie jaarlijks zou kosten. De resultaten van dat onderzoek zouden in het voorjaar bekend moeten zijn zodat het Jongeren Participatie Fonds opgestart kan gaan worden.
De raadsvergadering vindt aanstaande woensdag plaats.