Weert Lokaal | Politieke partij Weert

In oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Weert de Weerter Routekaart Energietransitie vastgesteld, en in januari was het bijbehorende actieplan aan de beurt. Daarin werd beschreven waar de aandachtspunten liggen bij de overgang naar het zijn van een energie neutrale gemeente in 2040.

Eerlijk, kansrijk en groen zijn de speerpunten voor de aanpak van de Weerter energietransitie. Dat heeft niet alleen betrekking op het opwekken van energie met behulp van zon en wind maar gaat vooral ook over thema’s als het nemen van energiebesparende maatregelen in huis (Warm Wonen Weert), biodiversiteit, Energiefonds, warmte, enzovoort. De routekaart is erop ingestoken dat iedereen mee moet kunnen doen en de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. Met de Weerter Routekaart Energie loopt Weert voorop in de aanpak naar het zijn van het energie neutrale gemeente, wat ook de goedkeuring van het Rijk kon genieten, waardoor Weert een subsidie van 1 miljoen voor het project kreeg.

Dat het thema leeft in Weert werd al in december duidelijk, het onderwerp werd laat in de avond besproken maar er waren nog dusdanig veel vragen bij met name het CDA en de VVD dat besloten werd het onderwerp in het nieuwe jaar met een frisse blik te bespreken. Voor Weert Lokaal was dit raadsstuk een van de belangrijkste documenten voor de komende jaren. Ook in ons verkiezingsprogramma gaven wij drie jaar geleden al aan dat we structureel meer moeten investeren in energieopwekking en energiebesparing samen met inwoners, bedrijfsleven, de lokale coöperatie Weert Energie, de regio en de Provincie. Duurzame ontwikkelingen dienen naar onze mening voor iedereen toegankelijk te zijn, onafhankelijk van inkomen. Dat wil niet zegen dat we niet kritisch naar het plan gekeken hebben. Samen met DUS Weert heeft Weert Lokaal een amendement opgesteld om de gereserveerde bedragen voor biodiversiteit (€25.000) en communicatie (€90.000) terug te storten in de reserve energietransitie en deze onderwerpen breder uitgewerkt terug te laten komen naar de raad omdat de behoefte bestond bij beide onderwerpen voor meer uitwerking. Het amendement werd aangenomen, waarna het geamendeerde Actieplan Weerter Routekaart Energie aangenomen werd met ondersteuning van Weert Lokaal, PvdA en. Wethouder Geert Gabriëls kan hiermee aan de slag met zijn team.