Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Weert Lokaal is van mening dat om van de energietransitie een succes te maken, iedereen mee moet kunnen doen. Ook mensen met een smallere beurs. Al in 2017 vroegen wij hier aandacht voor, met ons voorstel om in het kader van energieneutraal wonen de mogelijkheden en kosten te onderzoeken voor een onderzoek naar een revolverend fonds energie.

Geen gemakkelijke opdracht, waarbij het mooi is om te zien hoe krachten gebundeld zijn om tot een mooi resultaat te komen. In een unieke samenwerking tussen Weert Energie en Nering Bögel stelt het bedrijf dat voorziet in infrastructurele oplossingen hun dak gratis beschikbaar aan de Weerter energie coöperatie. Weert Energie heeft op dit dak zonnepanelen geplaatst en om niet de exploitatie op zich genomen, en de gemeente Weert faciliteert de investering. In de businesscase die zo ontstaat is het mogelijk om aan 60 gezinnen die maximaal 130% van het minimum inkomen hebben, een voordeel van €150 ontvangen. Als tegenprestatie moeten deze gezinnen dan stroom afnemen bij Samen Om en daarbij aankruisen dat zij zonne-energie van het bewuste Nering-Bögel dak willen hebben.

Weert Lokaal is blij met de mogelijkheid dat ook maatschappelijke verenigingen met een eigen gebouw (zoals bijvoorbeeld scouting en een aantal voetbalclubs) ook gebruik kunnen maken van dit Energiefonds. In het debat dat over dit Energiefonds ging heeft Weert Lokaal er met succes voor gepleit dat een energiecoach gratis op bezoek gaat bij de gezinnen die gebruik maken van de regeling. Deze coach kan dan met het gezin overleggen hoe de €150 goed besteed kan worden om de woning energiezuiniger te maken om in de toekomst nog meer te kunnen besparen op hun energierekening. Zo wordt ook met het Energiefonds aan de speerpunten eerlijk, kansrijk en groen voldaan.