Verklaring Weert Lokaal

Het bestuur van Weert Lokaal heeft naar aanleiding van het naar buiten gekomen filmpje waarin Niek Gruijthuijsen een persiflage neerzet, een stevig gesprek met hem gehad.

De heer Gruijthuijsen heeft in dit gesprek duidelijk te kennen gegeven zeer veel spijt van zijn handelen te hebben en de volle verantwoordelijkheid voor zijn handelen te nemen. Hij kan dit niet meer terugdraaien en is zich ervan bewust dat hij als commissielid een voorbeeldfunctie heeft waarin dit niet past.

Het bestuur en de fractie aanvaarden zijn excuses en zijn bereid hem een nieuwe kans geven. Voorts vinden bestuur en fractie dat het voorval los van het verdere functioneren van de heer Gruijthuijsen staat.

Marjan Jankoski
Voorzitter bestuur Weert Lokaal