Johan Cruyff Court: meer dan een veldje!

In de begrotingsvergadering 2021 heeft Weert Lokaal gepleit voor het vetgedrukt toevoegen van de realisatie van een Johan Cruyff Court (JCC) aan de prioriteiten en hiervoor de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. Dit omdat wij het belangrijk vinden om te blijven investeren in onze jeugd.

De visie achter het JCC is dat ieder kind mee kan doen en een kans verdient. Visueel behelst het een veld waar activiteiten worden georganiseerd. Maar in zijn totaliteit is het veel meer dan een veldje. Gekoppeld aan een JCC is een bijbehorend programma, dat zorgt voor ontmoeting, verwondering, samenhorigheid en verbinding. Met onder andere aandacht voor integratie, samenspelen, verantwoordelijkheid nemen. Normen en waarden belangrijk voor de ontwikkeling van ieder kind.

Wij vinden dit van essentieel belang, juist dadelijk na Corona. Jongeren zoeken elkaar buiten schooltijden op diverse locaties op. Een JCC is zo’n ontmoetingsplek, waar onder begeleiding van een Cruyff-coach op een sportieve manier invulling wordt gegeven aan de ontwikkeling van jongeren. Zo kunnen talenten zich buiten het klaslokaal ontwikkelen, vriendschappen sluiten, leren samen te werken. Hoe mooi is het als een kind hierdoor echt wordt gezien en gemotiveerd raakt, waardoor zijn kansen in de maatschappij groeien.

Daarom moet je soms durven investeren in de toekomst. Dat is de reden waarom Weert Lokaal voor de realisatie van een JCC is. Niet om een extra voetbalveldje te realiseren in Weert. Maar om juist kansen te creëren voor onze jeugd. Zonder geld kunnen we niks, en door niet te investeren kost het ons straks meer. Zoals de algemene beschouwingen van Weert Lokaal verwoorden, ‘Wat je aandacht geeft groeit’.

 

Jurrella Kleinmoedig

Weert Lokaal

 

(Foto:s Weert De Gekste)