Artikel 40 vragen: Stadsboerderij

Op de hoek van de Beekpoort en de Nazarethsteeg staat momenteel een voormalige stadsboerderij. Bij de gemeente is een verzoek ingediend om de gronden van deze locatie te herontwikkelen, waarbij de bestaande bebouwing plaats zal maken voor levensloopbestendige woningen met berging in twee lagen. Dergelijke woningen kunnen overal gebouwd worden, maar een boerderij als deze krijg je nooit meer terug. De fractie van Weert Lokaal heeft over dit verzoek de volgende vragen:

 • Is deze stadsboerderij een gemeentelijk monument?
  • Waarom wel / niet?
 • Volgens het besluit ligt deze locatie in een beschermd stads- en dorpsgezicht.
  • Waarom is dit gedeelte van Weert een beschermd stads- en dorpsgezicht?
  • Maakt de stadsboerderij deel uit van deze status?
  • Heeft eventuele sloop van de stadsboerderij gevolgen voor deze status?
 • Als de eigenaar van dit gebouw het pand wil slopen, mag dat dan?
 • Wat vindt de monumenten/ welstandscommissie van dit verzoek? Keuren zij het plan goed of af?
  • Als de monumenten/ welstandscommissie dit afkeurt, mag het plan dan wel doorgaan?
 • Wat vindt de commissie cultuurhistorie van dit verzoek? Keuren zij het plan goed of af?
  • Als de commissie cultuurhistorie dit afkeurt, mag het plan dan wel doorgaan?
 • Heeft de gemeenteraad hier ook nog een stem in?

Bedankt voor het beantwoorden van onze vragen.

Met vriendelijke groeten,

Fractie Weert Lokaal