Weert Lokaal | Politieke partij Weert

LogoWeertLokaal2Hierbij het betoog inzake het AZC zoals deze gisterenavond is voorgelezen tijdens de vergadering namens Weert Lokaal.

Beste voorzitter,

Liever hadden we deze situatie niet gehad. Liever hadden we helemaal geen vluchtelingen in deze wereld. Liever zouden we zien dat er een echte oplossing voor het probleem wordt gevonden. Liever hadden we geen kazerne in de wijk gehad.

Maar het is nu eenmaal niet anders, daar kunnen we niets aan doen. Net zo min als de vluchtelingen iets kunnen doen aan de strijd in hun land. Na alle indrukmakende beelden en berichten is me één ding duidelijk geworden: we dienen er te zijn voor onze medemens die in moeilijkheden verkeert. We dienen als Nederland en als Weert verantwoordelijkheid te nemen. Waarom? We zijn allemaal mensen en in de basis steken we allemaal hetzelfde in elkaar, we zijn alleen geboren in verschillende situaties. Wij mogen van geluk spreken dat we in Nederland geboren en/of opgegroeid zijn. Als we de situatie om zouden draaien, zouden we hetzelfde reageren als de huidige vluchtelingen die nu in grote getale Europa binnen komen. En zouden we blij zijn met een warm welkom na een verschrikkelijke en zware reis. Het besluit om vluchtelingen tijdelijk op te vangen in Weert is dan ook geen moeilijk besluit, dat zijn we verplicht.

Er moet ons echter toch iets van het hart, dat verder niets af doet aan wat ik zojuist gezegd heb. Weert neemt terecht haar verantwoordelijkheid. Het is echter noodzakelijk dat ook Europa en Den Haag haar verantwoordelijkheid gaan nemen.

Door Europa wordt geen verantwoordelijkheid genomen. Misschien wel in woorden, maar zeker niet in daden. Hiermee is nogmaals duidelijk geworden dat één Europa, behalve misschien een gezamenlijke munt, een illusie is die ons alleen maar armer maakt. Armer niet per se in geld, maar wel in barmhartigheid en welzijn.

Ook Den Haag neemt haar verantwoordelijkheid niet. Meneer de staatssecretaris verzoekt de gemeenten op stel en sprong vluchtelingen op te vangen en legt hiermee dit probleem (voor de zoveelste keer) terug bij de gemeenten. Gelukkig zijn de meeste bestuurders van gemeenten zich bewust van hun verantwoordelijkheid en gaan zij in op de noodroep van de staatssecretaris. Maar meneer de staatssecretaris en bijna geheel Den Haag moet inzien dat het de hoogste tijd is om zelf ook verantwoordelijkheid te nemen. Naar Europa toe, maar ook op nationaal terrein. Ze zijn als de dood om het huidige asielbeleid te bespreken in de tweede kamer. Bang om een duidelijke stelling in te nemen zonder politieke escapes. Het huidige asielbeleid is niet passend meer in deze tijd en dient dus heroverwogen te worden.

We vragen het college om deze boodschap aan de staatssecretaris te verstrekken en hem te verzoeken om ook zijn verantwoordelijkheid te nemen, onder andere door de discussie in de tweede kamer aan te gaan omtrent het asielbeleid.

Waar Den Haag niet duidelijk en eenduidig is in haar beleid, is het aan de bestuurders van de gemeente Weert zaak om wel zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan haar inwoners. Met name de inwoners in het gebied waar de kazerne gevestigd is, verdienen deze duidelijkheid. We begrijpen dat geen 100% garanties afgegeven kunnen worden, waar we dit wel graag zouden willen. Daarin zijn we afhankelijk van Europa en Den Haag. Maar op dit moment kunnen we wel zeggen: 1000 vluchtelingen zijn 1000 vluchtelingen en niet meer. Meer zou onverantwoord zijn. 5 jaar is 5 jaar en niet meer. Daar gaan we dan ook van uit.

Verder spreken we de hoop uit dat gekeken wordt naar de samenstelling van asielzoekers. Gezinnen nemen mogelijk minder risico met zich mee dan alleenstaande mannen. Omdat de kazerne in een woonwijk ligt, is het verstandig om er bij het COA op aan te dringen hier rekening mee te houden.

En last but not least kan niet genoeg benadrukt worden dat duidelijke, transparante en eenduidige communicatie heel belangrijk is, wat er ook gebeurt. Niet alleen in het begin, maar gedurende de gehele vijf jaar. Aan alle belanghebbenden. We vertrouwen dit college dat dit ook gaat gebeuren.

 

Bedankt voorzitter

 

Namens Martijn van den Heuvel

Fractie Weert Lokaal