Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Opinie: Lokaal referendum gewenst?…

Naar het strand in Weert, het is een mooi toekomstvisioen en de droom wordt wellicht werkelijkheid. Er zijn plannen. Stel je voor: op zonnige zomerdagen schepjes, emmertjes, gettoblaster, blikjes (fris)drank in de wagen laden en op naar de plas aan de Herevennenweg, in de volksmond bekend als het Blauwe Meertje. De diepblauwe hemel weerspiegelt er in het water. Vroeger werd er vooral ‘illegaal’ gezwommen door jongeren – het meertje had een mysterieuze aantrekkingskracht – maar wat nu als er op die plek in de toekomst een echt ‘strand’ komt met alle voorzieningen van dien?

Blauwe_Meertje

 

De kakofonie rond ‘Weert Beach’

Weert Beach noemde de VVD deze toekomstdroom. Men fluisterde eerder dat het misschien in 2016 al realiteit zou kunnen zijn. Toeristen komen van heinde en verre naar Weert om te zwemmen, relaxen en waterfietsen. Weert Beach, het klinkt enigszins als een plek van wereldfaam. Nog even en Malibu valt erbij in het niet. Je ziet de palmbomen vanzelf uit de grond schieten. Stoere Life guards a la David Hasselhof , uit de Tv-serie Baywatch, redden rondborstige vrouwen van de verdrinkingsdood, om ze vervolgens met liefde te reanimeren in hun bedstee. Er zouden bij zonsondergang muziekfestivals en beach party’s georganiseerd kunnen worden aan de waterkant. En op snikhete dagen is er geen massale uittocht van Weertenaren naar dagstranden in de rest van het land, want we wonen plotseling aan onze eigen geïmproviseerde mini-zee. En dan de rest van de plannen: een extra duikplas in hetzelfde gebied voor duikverenigingen in de regio, paden voor wandelaars, fietsers en ruiters die van de natuur willen genieten. Het klinkt mooi, iedereen blij toch? Nee, niet iedereen. Er was en is een discussie gaande rond het al dan niet (volledig) realiseren van alle plannen en over de ontgrondingspraktijken rond dat helderblauwe meertje in het algemeen. En op 8 juli tijdens de raadsvergadering was het weer raak, toen de nieuwe concept realisatieovereenkomst rond ‘Weert Beach’ besproken werd. Voor- en tegenstanders stonden achter het spreekgestoelte en de beslissing…werd uitgesteld. Weert Beach… 2016 gaat het waarschijnlijk niet meer worden …

Een korte samenvatting
Al jarenlang is het gebied aan de Herenvennenweg en vooral de ontgrondingspraktijken die daar plaatsvinden voer voor discussie, en dat maakt Het Blauwe Meertje vast het meest besproken meertje van Midden-Limburg. Er doen verhalen de ronde over alles wat er gebeurt bij die mysterieuze plas, sommige met een hoog ‘indianen-‘ gehalte, andere zijn weer zeer serieus te nemen. De Centrale Zandwinning Weert (CZW) ontgrondt al sinds de jaren ’90 het gebied rond de Herevennenweg. De vraag was vaak of alles wat CZW daar– al gravend – uitvoert en aanricht wel in overeenstemming is met de wensen met betrekking tot milieu en natuur. Daar bestonden enige twijfels over.
En hoeveel klinkende euro’s brengt dat ontgronden niet in het laatje bij CZW? Er schijnen tientallen tot misschien wel honderden miljoenen om te gaan in die business – terwijl er in verhouding vooralsnog erg weinig tegenover die ontgronding stond voor de Weerter samenleving.
‘Verliest CZW – wellicht enigszins verblind door eurotekens in de ogen – misschien niet per ongeluk de natuur- en milieueisen een beetje uit het oog?’, was de vraag die de SP ooit stelde. En dan kwamen er nog vragen uit de samenleving over de zwemplas die in de toekomst aangelegd zou worden: zijn er bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s bij het zwemmen in die plas? Dinsdag 7 juli publiceerde Dagblad de Limburger het bevrijdende antwoord hierop, in een artikel met de uitslag van een onafhankelijk onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren naar de veiligheid van zwemmen in de toekomstige toeristische trekpleister het Blauwe Meertje. ‘Het is veilig’, stelt de gemeente naar aanleiding van het onderzoek. De ontwikkeling van blauwalg ligt niet voor de hand omdat de concentraties nutriënten in het water laag zijn, ook andere waarden van het water leveren geen gezondheidsrisico’s op. Tevens hoeven we niet bang te zijn voor massale onderkoeling van zwem-fans: er is weinig kans op koude onderstromen in het water, omdat de plas maximaal twaalf meter diep wordt.

Protest van natuurliefhebbers
Woensdag 8 juli was Het Blauwe Meertje weer voer voor een discussie tijdens de raadsvergadering, waar natuurfanaten uit alle hoeken opdoken om vanachter de microfoon te protesteren tegen enkele van de plannen, maar ook duikverenigingen ‘doken’, zeer toepasselijk, ‘op’ om plannen voor de extra duikplas te verdedigen. Een enthousiaste evenementenorganisator fungeerde weer als spreekbuis voor de Weerter jeugd en een hoop volwassen feestneuzen die wel zin hebben in een Beach Party zo nu en dan of gewoon een dagje aan het strand. Aanleiding voor dit alles was de concept realisatieovereenkomst die de gemeente onlangs opstelde met CZW. Hierin staan alle voorlopige plannen voor het gebied aan de Herevennenweg.

CZW
Het zit zo: CZW – dat al jarenlang het gebied ontgrondt, tot ongenoegen van onder andere de mensen die zich inzetten voor natuur en milieu – heeft een nieuwe ontgrondingsvergunning nodig. Die vergunning geeft de gemeente enkel af wanneer CZW ervoor zorgt dat het gebied een ‘brede maatschappelijke meerwaarde’ gaat vertegenwoordigen. CZW haalt uit het gebied vrachtwagens vol zand – ‘het korrelige goud’ – maar daar stond tot nog toe weinig tegenover. Gemeente en CZW zijn derhalve in de conceptovereenkomst vooralsnog ‘overeengekomen’ dat het bedrijf een tegenprestatie moet leveren. Er moet een kwaliteitsverbetering van het gebied plaatsvinden, zowel op recreatief gebied als op het gebied van natuur-en milieu. Volgens de concept overeenkomst zal CZW onder andere moeten zorgen voor de realisatie van de recreatieve waarde van het gebied. Er zou onder andere dat felbegeerde zwemwater met strand komen, ‘Weert Beach’, waarvoor iedereen in de file zal staan, de wandel en -fietspaden voor mensen die lekker willen uitwaaien, een zonneweide bij het strand, speeltoestellen, parkeerplaatsen. Maar dus ook die extra duikplas, die enigszins omstreden blijkt te zijn… Kosten: ongeveer 3 miljoen.

Genoeg draagvlak?
De aanleg van de toeristische trekpleister kost de gemeente dus geen cent en dat is mooi meegenomen. De voorwaarde voor het instemmen met de overeenkomst is voor de raad dat er een ‘breed maatschappelijk draagvlak’ is voor het hele plan. Dat draagvlak bleek afgelopen raadsvergadering op 8 juli nog niet breed genoeg. Met name natuur- en milieuverenigingen laten hun stem horen, waarbij ze vaak de term ‘de groenste regio van de wereld’ in de strijd gooien, die immers te pas en te onpas door mensen van stal gehaald wordt om hun gelijk te halen. Uit deze hoek komt kritiek omdat men te weinig gehoord is in het proces dat leidde tot de concept overeenkomst.
Stichting Groen verklaart zich fel tegenstander van het graven van een extra duikplas. De stichting gelooft dat CZW de duikplas gebruikt als excuus om extra zand te kunnen winnen, terwijl de duikverenigingen aan de andere kant natuurlijk komen met argumenten voor de duikput. De groenen beweren verder dat er verdroging op zou treden in het gebied. Ze waarschuwen zelfs voor de serieuze ‘gevaren voor de volksgezondheid’ die de zwemplas zou kunnen opleveren. En de ecologische werkgroep meent weer dat er gevolgen zullen zijn voor de biodiversiteit. Zijn dit echter speculaties of aangetoonde feiten?

Motie D66
De raad komt tot de conclusie dat de natuur- en milieuverenigingen onvoldoende gehoord zijn in het proces. D66 komt met het voorstel om de beslissing over de overeenkomst uit te stellen tot de raadsvergadering op 1 oktober, na het politieke reces dus. Het voorstel wordt door de raad en B & W aangenomen. In de tussentijd zal de klankbordgroep waarin zowel voor- en tegenstanders zitten verder discussiëren. Zo zullen de groenen meer gehoord worden. Ze moeten wel met een duidelijker alternatief komen vindt de PVDA, want nu stellen zij enkel een vrij vage denkrichting tegenover het uitgebreide plan in de concept realisatieovereenkomst. Er zal dus in de vakantietijd nog heel wat gedebatteerd worden over het meest besproken meertje van Midden-Limburg. Het standpunt van Weert Lokaal in deze kwestie? Weert Lokaal is voor het dagstrand en de toeristische ontwikkeling van het gebied, maar uiteraard wel in goed overleg met de natuurverenigingen. Het is zeker belangrijk om het gebied te ontwikkelen en er ook een toeristische en recreatieve draai aan te geven om zo iedereen juist nog meer te laten genieten van de mooie natuur die Weert heeft.

Volksstemming
Terug naar de discussie: naar alle waarschijnlijkheid komt dat droomstrand er wel. Maar die duikplas, wat doen we daar mee? En zou dat een breekpunt kunnen zijn voor CZW? Geen duikplas betekent minder zandwinning voor het bedrijf, en dat prachtige strand komt er misschien alleen als er ook voldoende ontgrond kan worden. De tijd zal het leren. Hoe dan ook: het mysterieuze meer leeft verder en verder in de samenleving. Op Weert de Gekste liet ook de rest van het volk zijn stem horen, met reacties in de trant van ‘dat uitstel, wat moet dat allemaal weer niet kosten?!’ en gemok: ‘al dat vergaderen en nooit eens iets besluiten!’. Besluiten uitstellen gebeurt wel vaker in een democratie, misschien het langzaamste stelsel der stelsels, maar uiteindelijk toch het meest veelstemmige en eerlijke. Weert de Gekste is zelf een micro-democratie. Vurige pleitbezorgers van ‘massatoerisme’ in Weert komen aan het woord, maar ook mensen die de zaak nog steeds met argusogen volgen. En dan: komt iemand met het lumineuze idee om een volksstemming te houden. Ja, een lokaal referendum over Weert Beach! Dat is pas democratie. En wie weet halen we over een paar jaar David Hasselhof binnen als first life guard – een trekpleister op zichzelf – met 55.000 stemmen voor.

Door Danielle Stals

1 reactie op “Het Blauwe Meertje”

Reacties zijn uitgeschakeld.