Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Vandaag heeft ons het droevige nieuws bereikt dat Frans Prinsen is overleden.

Frans was een zeer gewaardeerd en waardevol lid, zeer begaan met de lokale Weerter politiek. hij heeft zich vanaf het begin van Weert Lokaal ingezet als PR commissie lid, steunfractie lid, fractie secretaris en raadslid. Frans is 79 jaar geworden.

Wij willen zijn familie en naasten enorm veel sterkte toewensen in de moeilijke tijd die komen gaat.