Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Gisteren ging de gemeenteraad van Weert akkoord met de verkoop van complex De Lichtenberg aan Horne Quartier. Na decennia lang leeg te hebben gelegen wordt er nu eindelijk weer geïnvesteerd in dit uniek stukje cultureel erfgoed. Daarnaast werd de visie op het stadshart besproken, een veelomvattend plan waarvoor maar liefst 6 miljoen in de binnenstad geïnvesteerd gaat worden.

Intensieve inspanningen voor Weert-West

De afgelopen drie jaar is het college en het ambtelijk apparaat intensief bezig geweest de mogelijkheden, kansen en investeringswensen kenbaar te maken bij de provincie. Zonder iemand tekort te willen doen is Weert Lokaal extra trots op wethouder Geert Gabriels welke met een tomeloos enthousiasme de mogelijkheden voor met name de hippische sport en het vestigen van bijbehorende opleidingen in het gebied bij provincie onder de aandacht heeft gebracht. En met succes! Het eerste resultaat hiervan is het vestigen van Rob Ehrens in dit gebied, maar er lopen momenteel meerdere ontwikkelingen in de paardensector waar ook de KNHS en Citaverde bij betrokken zijn, en dit kan zeer positief uitpakken voor Weert. Daarnaast heeft de provincie ook toegezegd 75.000€ te willen investeren in de Lichtenberg als Horne Quartier met goede plannen komt. De inspanningen van Gabriels zullen de komende tijd dan ook zeker voor extra subsidies van de provincie gaan zorgen, waardoor Weert-West de impuls krijgt die het gebied verdient.

Aandacht voor cultuurhistorie in de stad

Bij de visie op het stadshart is Weert Lokaal te spreken over het centraal stellen van ons cultuur historisch erfgoed bij de ontwikkeling van de plannen. Met een budget van ruim 6 miljoen, waarvan 3 miljoen subsidie door de provincie kunnen plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Mooi voorbeeld is het Jacob van Horne museum waar wethouder Gabriels eerder dit jaar de plannen voor gepresenteerd heeft. Ook het opknappen van het Bassin, een project van wethouder Van den Heuvel, dat als entree van de stad een belangrijke functie heeft en waarvoor de raad in de vorige raadsvergadering haar akkoord heeft gegeven, valt onder dit budget. Weert Lokaal is tevens te spreken over de andere projecten die onze wethouders gaan voorstellen zoals meer groen en water in de binnenstad en betere fietsvoorzieningen in de stad om het fietsgebruik te stimuleren.

Plannen, wensen, ideeën: dien ze in!

Dankzij de subsidie van de provincie zijn er nieuwe initiatieven mogelijk. Er zijn weliswaar reeds veel projecten genoemd, maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor nieuwe ideeën! Juist initiatieven van onderop moedigen wij aan! Wel zal alles in een stroomversnelling gaan, dus als u voorstellen heeft dien ze dan zo snel mogelijk in.

Ramblas van Weert

Om het voortouw hierin te nemen nodigt Weert Lokaal u van harte uit voor een speciale presentatie welke verzorgd wordt door leerlingen van Avans hogeschool onder begeleiding van raadslid Marienel Engelen. In opdracht van Weert Lokaal hebben zij een visie op het stadshart en met name de singels ontwikkeld wat zij graag op donderdag 13 april om 20:00 in theater de Huiskamer aan u presenteren.

Kortom, er valt de komende tijd genoeg te beleven in Weert en wij horen ook graag uw mening!