Juist nu inzetten op een aantrekkelijke binnenstad

Een vitale binnenstad is en blijft belangrijk voor Weert, dat hebben wij onderstreept door als gemeente in te gaan zetten op citymarketing waar nu hard aan gewerkt wordt. Bij een vitale binnenstad hoort ook een gedegen activiteiten- en evenementenbeleid. Door de inzet van citymarketing zal de huidige Stichting Centrummanagement op termijn ophouden met bestaan, waardoor hun evenementenbudget komt te vervallen. Een budget wat juist nu wel nodig is om in te kunnen blijven zetten op een aantrekkelijke binnenstad voor alle bezoekers. Daarom stellen wij voor om voor 2022 nog een klein budget vrij te maken om te investeren in onze binnenstad. Daarnaast wordt de aantrekkingskracht van onze stad ook bepaald door de evenementen die hier plaatsvinden. Ook belangrijk dus dat er een goed evenementenbeleid komt dat voor duidelijkheid richting alle partijen zorgt.

Weert Lokaal_motie evenementenbeleid Weert Lokaal_motie activiteiten binnenstad
Weert Lokaal_motie evenementenbeleid