Weert Lokaal Algemene Beschouwingen 2022: Zaken die mensen Raken

Een paar weken geleden werd er in diverse media bericht dat de inkomensongelijkheid in Nederland in de afgelopen jaren het minste was toegenomen vergeleken met alle andere landen in de Europese unie.

Een poedelprijs. Een bevestiging dat inkomensongelijkheid overal toeneemt. We doen het net iets minder slecht dan de rest. We hebben het geluk om te leven in één van de rijkste landen ter wereld. En we hebben het geluk om binnen dat land in een gemeente te leven die op orde is. Er zijn in Weert geen nijpende sociale problemen zoals sterk verpauperde buurten of spanningen tussen bevolkingsgroepen. Zeker als we het vergelijken met andere gemeenten, zelfs in onze provincie, is dat een verademing. We kunnen trots zijn op Weert!

Maar armoede is écht, ook in Weert. Veel Weertenaren zien ieder jaar de hoeveelheid geld die ze te besteden hebben afnemen. Mensen raken daardoor in de problemen, met alle gevolgen van dien. Bovenop stijgende huren, duurdere boodschappen, energiearmoede of de wrange gevolgen van de toeslagenaffaire, komt voor velen de onzekerheid van “wat gaat er gebeuren na corona”. Als er al sprake is van een ‘na Corona situatie’, gezien de druk die ook ons ziekenhuis momenteel ervaart. Je moet er toch niet aan denken dat we geen intensive care afdeling zouden hebben…

Daarom vinden wij het belangrijk om geld dat over is uit het armoedebeleid niet terug te storten in de algemene spaarpot en enkele bezuinigingen terug te draaien. Daarnaast vragen we om een onderzoek om te bezien of meer mensen in aanmerking kunnen komen voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen.

Weert Lokaal zal zich altijd inzetten voor mensen die het wat minder hebben.

Vrijwilligersorganisaties hebben ook een grote rol in het signaleren van armoede, tegengaan van eenzaamheid en het kunnen laten meedoen van mensen. Tijdens de coronaperiode zijn we allemaal nog meer gaan waarderen wat dat betekent. Ook de vrijwilligersorganisaties moeten de komende tijd weer opstarten en krijgen te maken met grote kostenstijgingen. Daarom vinden wij het onverstandig om te bezuinigen op onze vrijwilligersorganisaties.

Weert lokaal is dankbaar voor de onmisbare bijdrage die onze vrijwilligers leveren

De coronapandemie heeft ook diepe sporen nagelaten in de culturele sector. We willen er graag erop uit, cultuur opdoen en ervaren! En gelukkig kan er langzaamaan weer meer. Maar cultuur kost geld, en aangezien de opbrengst vaak als ‘luxe’ bestempeld wordt, en wat cultuur direct ‘oplevert’ niet altijd gemeten kan worden, blijft de economische waarde van cultuur veelal onderbelicht. Schrap de bezuinigingen op cultuur en geef onze professionele instellingen de kans om zich te kunnen herstellen na een ingrijpende Corona periode. Want ook zij hebben ademruimte nodig.

Weert Lokaal pleit ervoor om de opbrengst van cultuur niet te onderschatten

Wij zijn ervan overtuigd dat als we een centrumgemeente willen zijn en blijven, we zorg moeten dragen voor een vitale binnenstad. Ondernemers hebben het ook zwaar gehad en misschien moeten de echte klappen nog komen. Het is belangrijk om onze gemeente juist nu extra aantrekkelijk te maken voor bezoekers, van alle leeftijden. Hiervoor willen wij de ondernemers de kans geven om activiteiten te blijven organiseren. Ook zien wij dat er een gemis is aan een goed evenementenbeleid, dat zou naar onze mening een goede bijdrage kunnen leveren aan onze citymarketing. We blijven ons inzetten voor de realisatie van een openbaar toilet, waarvan wij het belang meerdere malen aan de raad hebben voorgelegd. En op initiatief van onze jongerenvereniging .Gaaf roepen we Stichting Streetwise op om bij de invulling van lege winkelpanden ook te kijken naar een meer divers aanbod voor jongeren.

Weert lokaal is ervan overtuigd dat citymarketing alleen werkt als je het samen doet.

Samen, een klein woord met een grote betekenis. Samen betekent iedereen. Inclusiviteit, en zeker ook diversiteit. In Weert wappert de regenboogvlag 365 dagen per jaar, maar er is geen structureel beleid m.b.t. het thema diversiteit. En dat is wel belangrijk, willen we een stad zijn en blijven waar iedereen zichzelf kan zijn. Weert respecteert is geen slogan, het is een belofte.

Weert Lokaal vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen en durven zijn.

Tot slot. Weert Lokaal is erg blij dat het gelukt is om na alle onzekerheid toch een prima begroting op te stellen. Dit niet in de laatste plaats omdat het Rijk eindelijk haar verantwoordelijkheid genomen heeft, door meer geld voor de zorgtaken die de gemeente heeft beschikbaar te stellen. Sinds dat er in 2015 zorgtaken zoals de WMO en de jeugdzorg naar de gemeente kwamen was het vaak schuiven met potjes om de budgetten geregeld te krijgen. We zeggen wel eens dat ‘geld voor de zorg niet aan lantaarnpalen uitgegeven moet worden’. Nou, het is vaak andersom geweest. De begroting is daardoor niet alleen op orde maar ook nog eens beter in evenwicht.

En gelukkig kiest het college ervoor om minder zware ingrepen te doen die in lijn zijn met onze wensen die we als Weert Lokaal tijdens de kadernota hebben neergelegd. Dank voor het luisteren. Het is wat ons betreft dan ook gewoon mogelijk om niet te bezuinigen op armoedebestrijding, de culturele sector lucht te geven en Weert zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor onze inwoners en bezoekers.

Wat wij vragen zijn enkele kleine aanpassingen in deze begroting. Aanpassingen voor zaken die mensen raken. Kleine geluksmomentjes. Daar zal Weert Lokaal altijd achter blijven staan.

Dit waren de laatste Algemene Beschouwingen van Weert Lokaal voor deze raadsperiode. Volgend jaar zitten hier weer nieuwe Weertenaren, met nieuwe wensen voor Weert. Wij willen graag afsluiten met een dankwoord aan de collega’s in deze zaal, de griffie, de bodes, beveiliging en ambtenaren. Dat wij vandaag samen de juiste beslissingen mogen nemen voor de toekomst.

Fractie Weert Lokaal

Weert, 4 november 2021