Wens van de jeugd: een groter winkelaanbod voor jongeren

Bij het investeren in een vitale binnenstad wordt een doelgroep soms over het hoofd gezien: jongeren. En daar willen we graag verandering in brengen. De jongerenpartij .Gaaf van Weert Lokaal heeft diverse gesprekken gevoerd met jongeren over wat zij missen en wat hun wensen zijn voor Weert. Daaruit kwam naar voren dat het huidige winkelaanbod in de binnenstad niet aansluit op hun behoeften en niet de gewenste voorzieningen aanwezig zijn.

Momenteel zet Stichting Streetwise zich in om de leegstand in de binnenstad tegen te gaan. Weert Lokaal lijkt het een prima idee om deze stichting te vragen om hierbij ook oog te hebben voor de doelgroep jongeren, met hun in gesprek te gaan en zo te kijken of we bij nieuwe vestigers ook rekening kunnen houden met de wensen en behoeften van de Weerter jeugd. Hiervoor dienen wij een motie in tijdens de begrotingsbehandeling 2022.

Weert Lokaal_motie winkelaanbod jongeren