Weert Lokaal draagt Henk van de Loo voor als beoogd wethouder

Weert, 12 augustus 2021. Lokale politieke partij Weert Lokaal, de grootste partij in Weert met 13 raadszetels, draagt de heer Henk van de Loo (64) voor als beoogd wethouder. Van de Loo volgt Geert Gabriëls op die benoemd is als gedeputeerde voor de Provincie Limburg.

Nadat de heer Gabriëls vorige maand benoemd werd tot gedeputeerde voor de Provincie Limburg heeft Weert Lokaal zich gebogen over de vraag of de vrijgekomen functie voor de periode van ongeveer acht maanden nog ingevuld moet worden. Fractievoorzitter Suzanne Winters: “Met de komende bestuursperiode voor ogen, waarin de begroting inclusief een bezuinigingsopgave valt, plus belangrijke dossiers in de portefeuille van voormalig wethouder Gabriëls, vinden wij het belangrijk dat het college in voltalligheid kan opereren. Wel met de kanttekening dat dit geen negatieve financiële gevolgen heeft voor Weert.”

Met deze opdracht is Weert Lokaal op zoek gegaan naar een opvolger die gevonden is in de heer Van de Loo. Hij zal de functie voor 0,8 fte gaan invullen. Aan het invullen van de wethouderspost zijn ook financiële consequenties verbonden. Zo kan een wethouder aanspraak maken op wachtgeld. De heer Van de Loo heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van deze wachtgeldregeling, mede gezien zijn bijna pensioengerechtigde leeftijd.

Ervaring
De heer Van de Loo is met zijn partner woonachtig in Altweerterheide. Samen runnen ze hier een pittoreske bed & breakfast accommodatie. De heer Van de Loo heeft 3 kinderen, 3 bonuskinderen en is trotse opa van tien kleinkinderen.

Naast het runnen van een bed and breakfast was de heer Van de Loo de afgelopen jaren bestuurslid en voorzitter van de werkgroep zonne-energie van Coöperatie Renewable Energy Sources Limburg (REScoop Limburg). Verder was hij voorzitter van de buurtvereniging Hei-Op in Altweerterheide. Deze functies heeft hij neergelegd in verband met deze voordracht.

Momenteel is de heer Van de Loo raadslid voor Weert Lokaal en voert hij het woord over de dossiers duurzaamheid, landschap, natuur en financiën. Tevens is hij voorzitter van de auditcommissie, van de raadscommissie Middelen & Bestuur en van de informatiebijeenkomsten van de gemeenteraad van Weert. Het voornemen is de benoeming van de heer Van de Loo te laten plaatsvinden in een extra raadsvergadering in september.

Fractievoorzitter Suzanne Winters: “Wij zijn ervan overtuigd dat de heer Van de Loo de juiste keuze is en dat hij zijn taken de resterende bestuursperiode deskundig en met enthousiasme zal vervullen. Samen met wethouder Martijn van den Heuvel heeft Weert Lokaal weer een gedegen afvaardiging in het college van B&W waarbij de partij zich zal blijven inzetten voor een sociaal, duurzaam en bruisend Weert.”