Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Weert, 4 januari 2014. Naar aanleiding van het bericht “Hamont-lijn fors duurder” in dagblad de Limburger van 3 januari jongstleden heeft Weert Lokaal een artikel 40 brief gestuurd naar het college van B&W. Volgens gedeputeerde, Patrick van der Broeck (CDA, vervoer) namens de provincie Limburg, is investeren in de internationale treinverbinding tussen Weert en Hamont geen topprioriteit. Dit terwijl een stoptreinverbinding Weert-Roermond en investering van ruim 40 miljoen in de Maaslandlijn wél extra aandacht en energie krijgen vanuit de provincie Limburg en het Rijk.

Weert Lokaal is voorstander van een goede bereikbaarheid van Weert via weg, water en spoor en vindt het zeer teleurstellend dat het plan voor de treinverbinding Weert-Hamont-Antwerpen nu afgeserveerd lijkt te worden. Juist deze internationale verbinding gooit een nieuw Belgisch achterland open en is voor een grote regio rondom Weert van belang.

Weert Lokaal stelt de volgende vragen aan het college van B&W:

  • Wat vindt het college van B&W van de bevindingen van gedeputeerde van der Broeck namens de provincie Limburg, dat de passagiersdienst Weert-Hamont geen prioriteit is?
  • Hoe gaat het college van B&W hierop reageren?
  • Is het college van B&W bereid om actie te voeren tegen deze beslissing/bevinding? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college van B&W het met de provincie Limburg eens dat een stoptrein Weert-Roermond gewenst is en dat deze stoptreinverbinding als topprioriteit wordt gezien? Waarom wel/niet?
  • Is het college van B&W bereid te onderzoeken of het mogelijk is een busverbinding te realiseren tussen Weert en Hamont Station, als voorlopig alternatief voor een treinverbinding?

De vragen zullen schriftelijk beantwoord worden en aan de orde komen tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2014.

3 reacties op “Weert Lokaal: verbinding Weert – Hamont moet wél topprioriteit zijn!”

  1. Vroeger werd er al van café De Tramhalte èn van de tramlijn naar Maaseik goed gebruik gemaakt. Het Vlaamse achterland is zeer zeker interessant.

  2. Ik ben voor die trein verbinding met Hamont maar dan alleen voor personenvervoer, maar waar ik bang voor ben is dat door deze verbinding de eerste stap naar het herstel van de ijzeren rijn gezet wordt.

    Dan de stoptrein tussen Weert en Roermond dit gaat als indirect gevolg hebben dat er busverbindingen naar Weert komen te vervallen er worden dan ringen gemaakt naar de tussen liggende stations Baexem en Haelen wat tot meer kosten gaat leiden voor de reizigers.

Reacties zijn uitgeschakeld.