Weert Lokaal wil concertzaal behouden

Weert Lokaal wil vasthouden aan de wens om de concertzaal van het RICK in het Muntcomplex te behouden. Na een bezoek aan de zaal gisteren ziet de partij voldoende aanknopingspunten om het niet te slopen en plaats te laten maken voor woningen.

In januari maakte het College van B&W bekend dat ze de herontwikkeling van de bovenverdieping van het Muntcomplex opnieuw wil beoordelen. B&W willen de eisen die ze stellen aan de ontwikkeling tot woningen aanpassen. Daarbij zou geen plek meer zijn voor de concertzaal.

Dat riep nogal wat discussie op in de gemeenteraad en ook in het Weertse. Zo pleiten bijvoorbeeld diverse muziekverenigingen voor behoud en er kwam ook een petitie die inmiddels al duizenden keren is ondertekend.

Om een goed beeld te geven van waarom het College de keuze maakt om de zaal niet te behouden organiseerde wethouder van Eijk gisteren een rondleiding voor de raadsleden. Ook de brandweer was daarbij aanwezig. Het garanderen van brandveiligheid, het realiseren van een nieuwe ingang, het scheiden van technische systemen, het voorkomen van geluidsoverlast enzovoorts zijn namelijk ingewikkelde zaken.

Er werd na het bezoek door de fractie van Weert Lokaal ook nog gesproken met de heer Louk Reintjens, die eerder al het initiatief nam om het zaaltje te kopen en te gaan beheren.

‘Het zaaltje ligt op een ongelukkige locatie in het gebouw en daarom is het lastig om het te behouden en netjes in te passen. Aan de andere kant, alles is technisch wel mogelijk en dan kom je uit bij de hamvraag; hoe waardevol vind je de concertzaal voor Weert? Daar hebben we gisteren een goed beeld van gekregen en als Weert Lokaal besloten dat het voor Weert zeker waardevol is om de concertzaal te behouden,’ aldus Suzanne Winters, fractievoorzitter van Weert Lokaal.

Vandaag werd bekend dat ook het College van B&W samen met ontwikkelaars en een derde partij gaat kijken of er een samenwerking mogelijk is waarbij de concertzaal behouden kan blijven. De fractie van Weert Lokaal is blij met dit bericht en ziet uit naar het nieuwe plan.