Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Martijn_vdHeuvelDe gemeenteraad heeft op donderdag 13 november 2014 de begroting 2015 vastgesteld. Dit ging niet zonder slag of stoot.

Weert Lokaal zorgt voor behoud fietsenstalling en schoolzwemmen

De behandeling van de begroting startte op woensdag 12 november om 13.00 uur. Het spreekrecht werd ingevuld door een krachtig betoog van Ibrahim Doslu voor het behoud van de bewaakte fietsenstalling aan de Hegstraat. Weert Lokaal heeft dit gesteund door een motie in te dienen samen met PvdA en SP, welke tijdens de behandeling van de begroting unaniem is aangenomen. De fietsenstalling blijft dus bestaan. Vervolgens werd de vergadering tussentijds stilgelegd voor twee actiegroepen, de actiegroep tegen afschaffing van het schoolzwemmen en de actiegroep St. Jozefracelaan. Middels de motie van Weert Lokaal, die unaniem is aangenomen, blijft het schoolzwemmen voor dit schooljaar gecontinueerd. Wethouder Harry Litjens heeft de actiegroep St. Jozefracelaan beloofd gehoor te geven aan de terechte problematiek rondom de St. Jozeflaan.

Begrotingsbehandeling

Bij de begrotingsbehandeling zijn de algemene beschouwingen van alle partijen voorgelezen. De algemene beschouwingen van Weert Lokaal vindt u op onze site. Weert Lokaal uit hierin haar zorgen over de huidige financiële situatie en loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheden. Het is duidelijk dat er keuzes gemaakt moeten worden. Weert Lokaal wil dit echter wel op een zorgvuldige en integrale wijze doen.

In de reactie van het college op de algemene beschouwingen werd duidelijk dat een niet sluitende begroting zou kunnen leiden tot preventief toezicht van de Provincie. De gehele gemeenteraad was van mening dat het niet wenselijk is onder preventief toezicht te komen en dat een sluitende begroting dus prioritiet had. Woensdagavond laat is de gemeenteraad uit elkaar gegaan nadat opdracht aan het college is gegeven om op donderdag te komen met een voorstel voor een sluitende begroting. De coalitie (WL, VVD, SP) en het CDA hebben een aantal ideeën aangedragen waar het college mee aan de slag kon.

Het college en het ambtelijk apparaat hebben zich ingezet om op donderdag drie voorstellen te doen aan de gemeenteraad voor een sluitende begroting. Op een constructieve wijze hebben coalitie en oppositie geprobeerd tot een gezamenlijke keuze te komen. We waren dichtbij, maar uiteindelijk kwamen de partijen jammer genoeg niet tot elkaar. Het verschil zat niet in de hoogte van de belastingen of de hoogte van prioriteiten, die verschillen waren zeer klein. Het echte verschil zat in het voorstel van de oppositie om de prioriteiten te bevriezen, zodat het college met iedere prioriteit weer terug diende te komen in de gemeenteraad. Weert Lokaal is van mening dat dit om meerdere reden geen goed voorstel is. Weert Lokaal wil namelijk een integrale afweging maken tussen de prioriteiten en dat gaat niet als separate voorstellen naar de gemeenteraad komen. Het college zou daarnaast beleidsarm gemaakt worden, wat niet strookt met het vertrouwen dat wij hebben in dit college. En de capaciteit van de organisatie zou onnodig ingezet worden bij het schrijven van de voorstellen waardoor inhuur van derden nodig zou kunnen zijn. Naar de mening van Weert Lokaal onacceptabel.

Uiteindelijk heeft de coalitie ingestemd met één van de voorstellen die het college aan de raad heeft voorgelegd. Het doel is hiermee behaald, de begroting is sluitend en het preventief toezicht van Provincie is gelukkig afgewend. De oppositie heeft dit voorstel verworpen op basis van eerder genoemd principieel verschil.

En nu?

Op korte termijn is Weert dus financieel ‘gered’. Op de middellange termijn dienen echter nog échte keuzes gemaakt te worden. Geen onnodig hoge lastenverzwaringen voor onze inwoners, maar keuzes die het kostenplaatje van de gemeente Weert weer in evenwicht brengen met de bestaande inkomsten. Weert Lokaal heeft de gemeenteraad voorgesteld om middels een keuzecatalogus te komen tot zorgvuldige keuzes om meerjarig een sluitende begroting te krijgen. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. Dit betekent dat het college voor 1 april een keuzecatalogus voorlegt aan de gemeenteraad waarmee keuzes kunnen worden gemaakt bij de behandeling van de voorjaarsnota.

Ten slotte

Voor Weert Lokaal staat het belang van onze inwoners centraal. Het was daarom mooi geweest als we deze begrotingsbehandeling hadden kunnen afsluiten met een raadsbreed gedragen begroting. Helaas is dit niet gelukt als gevolg van een principieel verschil. Dit geeft niet het goede gevoel dat Weert Lokaal voorstaat. Desondanks hebben we het doel, een sluitende begroting, behaald.

Weert Lokaal gaat wel met een goed gevoel richting de toekomst. Wij zullen ons volledig inzetten om op een zorgvuldige wijze de juiste keuzes te maken voor de stad Weert en haar inwoners. Met iedereen aan boord gaan we vol vertrouwen verder!

Fractie Weert Lokaal
Martijn van den Heuvel

2 reacties op “Sluitende begroting”

Reacties zijn uitgeschakeld.